De school is gedeeltelijk terug opgestart:

Lessen (4 halve dagen) gaan terug door in kleinere groepjes. Meer info in bijgevoegde documenten voor:

We zorgen voor opvang voor leerlingen van twee werkende ouders, die anders opgevangen worden door 65+ grootouders. De overige kinderen worden thuis opgevangen. 

Indien u nog verdere vragen heeft kan u de directeur telefonisch contacteren (0477 35 99 28).

Kinderen die voor opvang op school aanwezig zullen zijn, moeten vooraf ingeschreven worden

Dat kan via het invulformulier op onze site.

Lange opvang (voor- en naschoolse) blijft te regelen met Parboem maar gaat wel terug door in de school.

Andere tips via volgende link: Kleuteruniversiteit, Computermeester en kleurplaten

Voor- en naschoolse opvang

Nieuws

Nuttige links

Kalender

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Naar aanleiding van de Corona-crisis zien we ons genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu niet, maar je kan via contact info vragen rond de inschrijvingen voor volgend schooljaar. Onder strikte voorwaarden kan uitzonderlijk een bezoek aan de school wanneer er geen leerlingen op school aanwezig zijn, steeds op individuele afspraak, met maximaal 3 personen tegelijk en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen. Zo’n contacten zijn enkel bedoeld voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven. 

 

Voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen: 

 20 april t.e.m. 1 mei 2020

Voorrangsperiode indicator en niet indicator leerlingen: 25 mei t.e.m. 5 juni 

Vrije inschrijvingsperiode: vanaf maandag 8 juni 

Onze huidige capaciteit?

Indien u hier meer info over wenst kan u ons contacteren.

Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met:

Lies Zaenen – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk

Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be

0499 59 43 65

Sint-Michiel school Genk, Basisschool, Lagere School, Kleuterschool Genk, Winterslag

Kleuters Wijkschool Sint-Michiel

Go to link