Voor- en naschoolse opvang

Nieuws

Nuttige links

Kalender

Instapmomenten 2,5j kleuters

- maandag 9 november 2020

- maandag 4 januari 2021

- maandag 1 februari 2021

- maandag 22 februari 2021

- maandag 19 april 2021

- maandag 17 mei 2021

Indien u hier meer info over wenst kan u ons contacteren.

Sint-Michiel school Genk, Basisschool, Lagere School, Kleuterschool Genk, Winterslag