1/7

Voor- en naschoolse opvang

Nieuws

Nuttige links

Kalender

Instapmomenten 2,5j kleuters

- maandag 19 april 2021

- maandag 17 mei 2021

Indien u hier meer info over wenst kan u ons contacteren.

Kleuters Wijkschool Sint-Michiel
Kleuters Wijkschool Sint-Michiel

Kleuters Wijkschool Sint-Michiel
Kleuters Wijkschool Sint-Michiel

Kleuterschool Sint-Michiel Genk
Kleuterschool Sint-Michiel Genk

Kleuters Wijkschool Sint-Michiel
Kleuters Wijkschool Sint-Michiel

1/11