De school is gedeeltelijk terug opgestart:

Lessen gaan terug door in kleinere groepjes voor:

  • 1ste en 2de lj. : 4 halve dagen 

  • 6de lj. : 4 halve dagen

We zorgen voor opvang voor alle kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren of voor leerlingen van twee werkende ouders, die anders opgevangen worden door 65+ grootouders. De overige kinderen worden thuis opgevangen. 

Kinderen die voor opvang op school aanwezig zullen zijn, moeten vooraf ingeschreven worden

Dat kan via directie.sintmichiel@telenet.be of via sms naar 0477/359928.
--> Vermeld steeds de naam en de klas van je kind.
Vanaf maandag kan je ook telefonisch inschrijven tijdens de schooluren.

Lange opvang (voor- en naschoolse) blijft te regelen met Parboem maar gaat wel terug door in de school.

Leerkrachten blijven in staan voor afstandsonderwijs

Voor het lager onderwijs (3de, 4de en 5de lj) zijn er dag- of weekschema's met duidelijke taken verdeeld.

Voor de kleuters zijn er bundels verdeeld.

Elke leerkracht maakt gebruik van mail of whatsapp om jullie te informeren. Bij specifieke vragen over de taken voor je kind, kan je hun via diezelfde weg bereiken

Andere tips via volgende link: Kleuteruniversiteit, Computermeester en kleurplaten

Voor- en naschoolse opvang

Nieuws

Nuttige links

Kalender

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Naar aanleiding van de Corona-crisis zien we ons genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. De beslissingen hieromtrent nemen we stap voor stap, rekening houdende met de richtlijnen van de overheid.

 

Voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen: 20 april t.e.m. 1 mei 2020

Voorrangsperiode indicator en niet indicator leerlingen: 25 mei t.e.m. 5 juni 

Vrije inschrijvingsperiode: vanaf maandag 8 juni 

Indien u hier meer info over wenst kan u ons contacteren.

Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met:

Lies Zaenen – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk

Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be

0499 59 43 65

Sint-Michiel school Genk, Basisschool, Lagere School, Kleuterschool Genk, Winterslag