top of page

Voor- en naschoolse opvang

Voor volgende opvangmomenten dienen jullie in te schrijven bij de vzw Familia, telefonisch via 0492/237241 of 089/380234 bij de verantwoordelijke Cindy Claes.
Meer inlichtingen (kostprijs,…) kan u verkrijgen via www.kdvfamilia.be

Opvangmoment  
Vóór de school
Na de school 
Woensdagnamiddag 
Vakantie- en vrije dagen
Opvang op zaterdag

Plaats                     
In de school
In Plaggenstraat 4
In Plaggenstraat 4 

In Plaggenstraat 4

In Pardoes, Halmstraat 3

Opvanguren
07.00 – 08.30 uur
15.30 – 18.30 uur
12.20 – 18.30 uur
07.00 – 18.30 uur
08.00 – 18.00 uur

Voor de korte naschoolse opvang dient u niet op voorhand in te schrijven.

Meer inlichtingen (kostprijs,…) kan u verkrijgen tijdens de opvangmomenten op school.


Opvangmoment            Plaats                              Opvanguren
Na de school                   In de school                      15.30 – 16.30 uur

bottom of page