Sint-Michiel school Genk, Basisschool, Lagere School, Kleuterschool Genk, Winterslag

Voor- en naschoolse opvang

Nieuws

Nuttige links

Kalender

Inschrijven voor schooljaar 2019-2020

Instapmomenten 2,5 jarige kleuters:

  • maandag 3 februari 2020

  • maandag 2 maart 2020

  • maandag 20 april 2020

  • maandag 25 mei 2020

Indien u hier meer info over wenst kan u ons contacteren.

Kleuters Wijkschool Sint-Michiel

Go to link